Procesy HR

Procesy HR odpowiadają za jakość i efektywność funkcjonowania pracowników w firmie. Regulują one cykl życia pracownika od momentu jego rekrutacji po przejście na emeryturę. Im lepiej zostaną zaprojektowane tym lepiej firma będzie zarządzać wykonywanymi przez pracowników zadaniami i tym skuteczniej będzie wykorzystywać posiadany przez nich potencjał. Tak jak zmieniają się wymagania rynku tak powinien się zmieniać sposób funkcjonowania organizacji. Dlatego wdrożone w firmie procesy HR powinny być dobrze zaprojektowane, zmapowane i podlegać systematycznej optymalizacji. Oczekiwanym rezultatem optymalizacji procesów ZZL jest uzyskanie spójności stosowanych procedur i narzędzi HR z celami biznesowymi organizacji, a także dostosowanie ich do potrzeb kluczowych użytkowników.

Punktem wyjścia do stworzenia opisu stanowisk pracy jest przygotowanie wzoru Karty Opisu Stanowiska. Dobrze zaprojektowana karta powinna umożliwić zapisanie w niej wszystkich informacji istotnych z punktu widzenia:

  • osób przeprowadzających rekrutację;
  • osób obejmujących dane stanowisko;
  • osób będących przełożonym danego stanowiska;
  • osób odpowiedzialnych za ocenę i rozwój pracowników;
  • osób projektujących ścieżki kariery oraz programy sukcesji;
  • osób odpowiedzialnych za wyposażenie stanowiska.


Po zidentyfikowaniu zakresu istotnych informacji konsultanci Tangerine tworzą ich zbiory w postaci np.:

  • Katalogu zadań organizacyjnych;
  • Katalogu wskaźników efektywności;
  • Księgi kompetencji.


Katalogi stanowią bazę danych wykorzystywaną do uzupełniania Kart dla wszystkich stanowisk w organizacji. Pozwala to na ujednolicenie języka jakim są opisywane zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach jak i oczekiwania wobec osób je piastujących.

Developed by ComBeeNut