MODEL PRZYWÓDZTWA

Dla nas model przywództwa wiąże się z tworzeniem systemu przywództwa w firmie. Traktujemy przywództwo jako proces, a nie jedynie zespół indywidualnych cech prezentowanych przez lidera. Oczywiście kompetencje lidera mają duże znaczenie, jednak dobrzy liderzy przychodzą i odchodzą z firmy a stworzony w niej system przywództwa zapewnia otrzymywanie odpowiednich rezultatów w długiej perspektywie czasowej i zapewnia ciągłość przywództwa.

Rekomendujemy następujące etapy tworzenia modelu przywództwa w organizacji:
  • 1. Określenie stylu przywództwa w odniesieniu do celu strategicznego i kultury organizacyjnej w firmie.
  • 2. Diagnoza potencjału liderów w odniesieniu do określonego stylu przywództwa.
  • 3. Opracowanie i realizacja planu rozwoju dla kadry zarządzającej.
  • 4. Zbudowanie planu sukcesji.

Określenie stylu przywództwa zaczynamy od wskazania konkretnych zachowań, które będą stanowiły profil kompetencyjny lidera. Musimy pamiętać, że wybrane kompetencje powinny zapewnić organizacji dostarczenie wybranych wartości dla klienta, wzmacniać kulturę organizacyjną firmy oraz sprzyjać rozwojowi kompetencji pracowników. Ponadto, powinniśmy zadbać o to, aby osoba pełniąca funkcje menedżerskie charakteryzowała się dużą integralnością wewnętrzną, zapewniającą firmie spójne, konsekwentne i odpowiedzialne przywództwo.

Developed by ComBeeNut