JAK PRACUJEMY?

Nasze dotychczasowe doświadczenie zawodowe dobitnie nam pokazało, że sprawna realizacja projektu jest dla naszych klientów nie mniej ważna niż jakość wdrażanych rozwiązań i narzędzi. Skłoniło nas to do opracowania metodyki pracy adaptującej filozofię i założenia uznanych metod (Scrum, Lean Management, Agile) do potrzeb projektów realizowanych w obszarze HR.

Dzięki takiemu podejściu do zarzadzania projektem gwarantujemy „zwinną” realizację jego etapów, bieżącą kontrolę postępów prac, konkretne i mierzalne rezultaty oraz minimalne zaangażowanie zespołu projektowego po stronie klienta.

Podczas realizacji projektu z Tangerine możesz oczekiwać:

  • 1. Rzetelnej analizy środowiska biznesowego firmy.
  • 2. Rekomendacji działań odnoszących się do rzeczywistych przyczyn zdiagnozowanego problemu.
  • 3. Przygotowania wstępnej wersji rozwiązania i narzędzi.
  • 4. Wdrożenia finalnego rozwiązania.
  • 5. Weryfikacji i wprowadzenia udoskonaleń po 6 miesiącach od wdrożenia.

Developed by ComBeeNut