Projekty

Oprócz działań komercyjnych angażujemy się również w projekty społeczne. We współpracy ze stowarzyszeniem Polish Society for Training and Development (PSTD) prowadzimy dwa ogólnopolskie projekty skierowane do kadry zarządzającej, menedżerów HR oraz HR Biznes Partnerów. Jednocześnie jesteśmy współtwórcami ogólnopolskiego konkursu TOP HR BP.

Na zlecenie Polish Society for Training and Development (PSTD) oraz we współpracy z firmą Way2 realizujemy projekt badawczy, którego zadaniem jest przeprowadzenie analizy efektywności środowiska pracy w organizacjach biznesowych oraz jednostkach administracji publicznej funkcjonujących na rynku polskim. Badanie realizowane jest w oparciu o koncepcję Human Performance Improvment (HPI).
Korzyści z udziału w projekcie:

  • 1. Raport indywidualny, który firma otrzymuje bezpośrednio po zakończeniu badania opinii wśród jej pracowników. Uzyskane wyniki pozwolą na dokładne zidentyfikowanie istotnych czynników wspierających oraz obniżających efektywność pracy.
  • 2. Raport zbiorczy, opracowany po zakończeniu całego projektu, dostarczy firmom informacji na temat mocnych stron, które budują ich przewagę konkurencyjną oraz obszarów, które konkurencyjność tę obniżają.
  • 3. Wyniki badań umożliwią precyzyjne planowanie adekwatnych interwencji, które w efekcie mogą podnieść zaangażowanie pracowników, efektywność firmy oraz jej pozycję na rynku.
  • 4. Możliwość zdobycia certyfikatu „HPI Standard - Firma Efektywnie Zorganizowana” potwierdzającego istenienie w organizacji efektywnego środowiska pracy.

Zapraszamy na stronę www.audytefektywnosci.pl gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przebiegu badania.

Developed by ComBeeNut