Partnerzy

Realizując projekty mamy przyjemność współpracować z szeregiem partnerów świadczących usługi w obszarze HR. Wymiana doświadczeń i wsparcie z ich strony zwiększa nasze możliwości w realizacji złożonych, a jednocześnie ciekawych projektów. Dla naszych klientów oznacza to, że możemy im zaproponować kompleksowe doradztwo o wysokiej jakości.

Stowarzyszenie PSTD (Polish Society for Training & Development) jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń i rozwoju. Skupia szkoleniowców, trenerów, konsultantów i dydaktyków działających zawodowo na terenie Polski w obszarach związanych z Zarządzaniem i Rozwojem Zasobów Ludzkich. PSTD realizuje swoje cele statutowe poprzez szereg inicjatyw:

  • prowadzenie lub wspieranie badań, analiz i programów certyfikujących;
  • analizę i monitoring rynku wiedzy na temat szkoleń i rozwoju na Świecie;
  • prowadzenie działalności wydawniczej, serwisów internetowych lub innych mediów;
  • podejmowanie współpracy międzynarodowej;
  • współpracę z firmami świadczącymi usługi profesjonalne oparte na wiedzy;
  • organizowanie lub finansowanie konferencji, seminariów, stypendiów, itp.

Pracownia Innowacji pomaga wdrażać innowacyjne produkty i usługi w przedsiębiorstwach. Generowanie innowacji jest oparte o metodykę Design Thinking, która w centrum projektowania produktów i usług stawia potrzeby człowieka. Z Pracownią Innowacji możesz:

  • Rozwinąć usługi i produkty
  • Podwyższyć jakość świadczonych usług
  • Dostosować usługi i produkty do potrzeb twoich klientów
  • Wdrożyć innowacyjne zmiany w swojej organizacji

Oferujemy przeprowadzenie warsztatów, procesów projektowych oraz procesów rekrutacji opartych na wspólnym rozwiązaniu problemu.

Developed by ComBeeNut