Kwestionariusz

Odpowiedź na poniższe pytania. Na ich podstawie, w ciągu 5 dni roboczych przygotujemy dla Ciebie wstępną propozycję współpracy. Gwarantujemy, że wszystkie pozyskane informacje będą wykorzystane wyłącznie do przygotowania odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie potrzeby.

Jaki cel chcesz zrealizować?

 • I. Zoptymalizować procesy HR
 • II. Zwiększyć efektywność pracowników.
 • III. Podnieść zaangażowanie pracowników
 • IV. Usprawnić współpracę wewnątrzfirmową
 • V. Zmniejszyć fluktuacje kadr
 • VI. Zapewnić sukcesorów na kluczowe stanowiska w organizacji
 • VII. Stworzyć/zmodyfikować politykę rozwoju pracowników
 • VIII. Powiązać działania HR z celami biznesu.
 • IX. Podnieść kompetencje pracowników działu HR
 • X. Podnieść kompetencje przywódcze kadry menedżerskiej.
 • XI. Rozwinąć kompetencje szefów zespołów
 • XII. Podnieść kompetencje pracowników liniowych.

Developed by ComBeeNut