GRYWALIZACJA

Grywalizacja/ gamifikacja - to wykorzystywanie elementów gier oraz zasad ich projektowania do rozwiązywania problemów, które same w sobie grami nie są. Firmy, które wykorzystały grywalizację w obszarze HR wskazują na bardzo zróżnicowane cele, jakim służyło zastosowanie tej metody:

  • trafny dobór kandydatów na stanowiska (L'Oreal projekt „Reveal”)
  • budowanie wizerunku pracodawcy (Unilever projekt „Unilevergame”)
  • wzrost efektywności(Live Ops projekt „My Work Community”)
  • włączenie większej liczby pracowników do realizacji projektów CSR (Hotel WestIn projekt „West in Game”)
  • rozwój kompetencji pracowników (Deloitte „Leadership Academy” )

Niezależnie od rodzaju realizowanego celu, wyniki uzyskane przez firmy, w każdym z wyżej wymienionych przykładów pokazują, że grywalizacja może przyczynić się do uzyskania nadspodziewanych rezultatów.

W pierwszym etapie projektu określamy problemy, które mają zostać rozwiązane dzięki ich zgrywalizowaniu. Problemy te mogą dotyczyć całej firmy, określonego procesu biznesowego lub konkretnego zespołu pracowników.

Po zdefiniowaniu problemów przystepujemy do okreśenia wskażników sukcesu, pozwalających ocenić, czy projekt spełnił pokładane w nim nadzieje.

Developed by ComBeeNut