Referencje

Realizowany przez nas model współpracy z klientami i partnerami gwarantuje nowoczesność, a zarazem wysoką użyteczność proponowanych rozwiązań. Rzetelność merytoryczna oraz sprawność organizacyjna to cechy charakterystyczne wszystkich prowadzonych przez Tangerine audytów i projektów wdrożeniowych. Na potwierdzenie tych słów załączamy listy referencyjne. Zapraszamy do zapoznania się z opiniami wybranych Klientów, dla których realizujemy projekty doradcze i szkoleniowe.

Developed by ComBeeNut