MODEL KOMPETENCJI

Model Kompetencji Zawodowych (MKZ) to uporządkowany zbiór zachowań służący realizacji celów biznesowych firmy, w sposób zgodny z przyjętym przez organizację systemem wartości oraz kulturą organizacyjną. Model kompetencji stanowi istotny element podstawowych procesów HRM: rekrutacji i selekcji, oceny pracowników, planowania rozwoju, budowania ścieżek karier oraz sukcesji. Jego trafność i metodologiczna rzetelność dycydują zatem o jakości polityki zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

Rekomendujemy rozpoczęcie tworzenia modelu kompetencji od określenia wartości, które będą na tyle atrakcyjne dla klientów i inwestorów, że pozwolą organizacji zbudować silną przewagę konkurencyjną. Wartości, które firma chce oferować na rynku, powinny determinować jej kulturę organizacyjną opisaną w postaci konkretnych zachowań pracowników. Wyodrębnione zachowania zostają pogrupowane w logiczne zbiory, opatrzone wspólną nazwą i definicją. W ten sposób zostają wybrane i opisane kompetencje firmowe, obowiązujące wszystkich pracowników firmy.

Budowanie modelu kompetencji rozpoczynamy zatem od analizy kontekstu biznesowego organizacji oraz warsztatu strategicznego, w którym udział biorą kluczowe osoby w firmie.

Developed by ComBeeNut